DÜZENLEME KURULU

Sempozyum Başkanı
Prof. Dr. Hakan GÖKER

Bilimsel Sekreterya
Doç. Dr. Ümit Yavuz MALKAN

Sempozyum Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Sevgi KALAYOĞLU BEŞIŞIK
Prof. Dr. Ali ÜNAL
Prof. Dr. Mehmet TURGUT
Prof. Dr. Ali İrfan Emre TEKGÜNDÜZ
Prof. Dr. Haluk DEMİROĞLU
Prof. Dr. Engin KELKİTLİ
Prof. Dr. Filiz VURAL
Prof. Dr. Salih AKSU
Prof. Dr. Murat ALBAYRAK